Velkommen til Uggerhalne Vandværks hjemmeside

Uggerhalne Vandværk er et selvstændigt privat alment vandværk under Aalborg kommune.

forsidelogo

Vandværket er stiftet 31. maj 1939 med det formål, at forsyne ejendomme i Uggerhalne og nærmeste omegn med godt vand til billigst mulige pris. Vandværket har pr. 1. juni 2021 150 forbrugere.

På hjemmesiden vil vi meddele om afbrydelser af vandforsyningen og varsle om den årlige aflæsning af vanduret. Flytning kan meddeles ved at bruge flyttemeddelelsen.

I tilfælde af driftsforstyrrelser, ledningsbrud o. lign. rettes henvendelse til bestyrelsen eller i nødstilfælde til VVS-installatør Niels Jørn Holm, Følfodvej 15, Vodskov, tlf. 9829 3966.

Husk vi har også en side på Facebook (Uggerhalne vandværk)